Chương trình hội thảo

“TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN AN NINH
MẠNG TRONG THẾ GIỚI KẾT NỐI”

Thứ Năm, 05 | 04 | 2018 |

 Khách Sạn JW Marriott Hà Nội 

LỄ KHAI MẠC

SECURITY WORLD 2018

07:00 – 08:20

07:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00

GIỚI THIỆU VIPS & ĐẠI BIỂU

08:05

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Thượng tướng TS. Bùi Văn Nam, Thứ trưởng, Bộ Công an

08:15

PHÁT BIỂU TỔNG QUAN SỰ KIỆN (Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông)

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin ,Bộ Thông tin Truyền thông

 

BÁO CÁO CHÍNH

Chủ trì: Trung tướng PGS. TS. Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công An

08:20 – 12:00

08:20

Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng lành mạnh

Trung tướng PGS.TS. Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

08:40

Các mối đe doạ cao thường trực tại khu vực Đông Nam Á
Ông Yuri Namestnikov
, Giám đốc nhóm nghiên cứu toàn cầu tại Nga, Kaspersky

09:00

Hướng tới nền kinh tế di dộng thế hệ kế tiếp
Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh
, Chuyên gia tư vấn giải pháp bảo mật, Samsung

09:20

Nguy cơ an toàn, ninh mạng từ hệ thống IoT và các dự báo cho Việt Nam
Ông Mika Lauhde
, Phó Chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và Quan hệ đối ngoại, Huawei Technologies

09:40

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

10:00

Aruba 360 Secure Fabric, giải pháp bảo mật trên nền tảng AI trước các nguy cơ an ninh mạng
Ông Tan Kwong Hui
, Giám đốc giải pháp vùng, HPE Aruba

10:20

Các nguy cơ từ hoạt động thu thập và khai thác dữ liệu lớn (Big data) của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam
Ông Đỗ Ngọc Duy Trác
, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và huấn luyện An ninh mạng CSO

10:40

TỌA ĐÀM

“HỢP TÁC GIỮA KHỐI CHÍNH PHỦ VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN TRONG

PHÒNG NGỪA TẤN CÔNG AN NINH MẠNG”

Chủ trì: Trung tướng PGS.TS. Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Thành phần tham dự:

 • Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Tin học và thông kê Tài chính, Bộ Tài chính

 • Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và huấn luyện An ninh mạng

 • Ông Yuri Namestnikov, Giám đốc nhóm nghiên cứu toàn cầu tại Nga, Kaspersky

 • Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh, Chuyên gia tư vấn giải pháp bảo mật, Samsung

 • Ông Mika Lauhde, Phó Chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và Quan hệ đối ngoại, Huawei Technologies

 • Ông Tan Kwong Hui, Giám đốc vùng phụ trách sản phẩm, HPE Aruba

12:00

KẾT THÚC PHIÊN BUỔI SÁNG

 

CHUYÊN ĐỀ 1

AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO KHỐI CHÍNH PHỦ: XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
Chủ trì: Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

13:30 – 17:30 | Diễn ra song song với chuyên đề 2

13:30

Đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống IoT và các dịch vụ công điện tử
PGS.TS. Trần Đức Sự
, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

13:50

Giải pháp bảo mật ảo hoá và bảo mật đám mây trước các mối đe doạ về an ninh mạng
Ông Andy Leung
, Giám đốc giải pháp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Juniper Networks

14:10

Cách phòng chống tấn công DDoS đa lớp mang lại hiệu quả cho mạng của bạn như thế nào?
Ông Phạm Việt Cường,
Kỹ sư giải pháp, NETSCOUT Arbor

14:30

An ninh mạng
Ông. Anton Canisious
, Quản lý cấp cao- Chương trình SAM, Microsoft Việt Nam

14:50

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

15:10

Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử
Ông Ngô Quang Huy
, Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

15:30

Vai trò cảnh bảo sớm các mối nguy hại an toàn thông tin đối với các cơ quan tổ chức
Ông Trần Quang Hưng
, Chuyên gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

15:50

THẢO LUẬN
“XU HƯỚNG VÀ HÌNH THỨC HỢP TÁC TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN THONG TIN
CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ HỆ THỐNG IOT”

Chủ trì:

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành phần tham dự:

 • PGS.TS. Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

 • Ông Ngô Quang Huy, Phó giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin truyền thông

 • Ông Andy Leung, Giám đốc giải pháp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Juniper Networks

 • Ông Phạm Việt Cường, Kỹ sư giải pháp, NETSCOUT Arbor

 • Ông Trần Quang Hưng, Chuyên gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

17:00

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 1

 

 

CHUYÊN ĐỀ 2

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chủ trì: Ông Ngô Việt Khôi, Chuyên gia bảo mật
Đồng chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

13:30 – 17:30 | Diễn ra song song với chuyên đề 1

13:30

Giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự linh hoạt, bảo mật trong hoạt động kinh doanh thông qua tự động hoá
Ông Henry Pea
, Kỹ sư giải pháp, Tufin Technologies

13:50

Triển khai hệ thống SOC tiên tiến: Giảm chi phí, tăng tính tin cậy và phát hiện hành vi đáng ngờ
Ông Peter Soproni
, Chuyên gia tư vấn giải pháp, Balabit

14:10

Trách nhiệm và sự tuân thủ: Hãy bắt đầu từ phần mềm của bạn
Ông Stanley Eu,
Giám đốc khu vực, Parasoft Singapore (& Đông Nam Á)

14:30 Giải pháp mã hoá cấp cao dành cho doanh nghiệp
Ông Serge Binet
, Đồng sáng lập, Công ty công nghệ Prim’X

14:50

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

15:10

Giải pháp Samsung WLAN cho doanh nghiệp
Ông Dương Tấn Thành
– Kỹ sư giải pháp, Samsung Electronic Vietnam

15:30

Giải phẫu tấn công APT ở Việt Nam
Ông Trần Minh Quảng, Chuyên gia bảo mật, Viettel

15:50

Con người – mắt xích yếu nhất trong An ninh thông tin doanh nghiệp
Ông Ngô Việt Khôi
– Chuyên gia tư vấn

16:20

PHIÊN THẢO LUẬN
“BẢO MẬT DỮ LIỆU LIÊN THÔNG GIỮA CÁC DỊCH VỤ: THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ; THU PHÍ TỰ ĐỘNG, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG”
“THIẾT LẬP HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ HÓA”

Chủ trì:

Chủ trì: Ông Ngô Việt Khôi, Chuyên gia bảo mật
Đồng chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành phần tham dự:

 • Ông Ian Smipson – Chuyên gia bảo mật

 • Ông Henry Pea, Kỹ sư giải pháp, Tufin Technologies

 • Ông Peter Soproni, Chuyên gia tư vấn giải pháp, Balabit

 • Ông Stanley Eu, Giám đốc khu vực, Parasoft Singapore (& Đông Nam Á)

 • Ông Serge Binet, Đồng sáng lập, Công ty công nghệ Prim’X

 • Ông Dương Tấn Thành – Kỹ sư giải pháp, Samsung Electronic Vietnam

 • Ông Trần Minh Quảng, Chuyên gia bảo mật, Viettel

17:00

KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ 2