Diễn giả

DIỄN GIẢ TẠI SỰ KIỆN HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ AN NINH BẢO MẬT 2018

Trung tướng PGS. TS. Hoàng Phước Thuận

Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Ông Nguyễn Thanh Hải

Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Yury Namestnikov

Giám đốc nhóm nghiên cứu toàn cầu tại Nga, Kaspersky

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh

Chuyên gia tư vấn giải pháp bảo mật, Samsung

Ông Mika Lauhde

Phó Chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và Quan hệ đối ngoại, Huawei Technologies

Ông Tan Kwong Hui

Giám đốc giải pháp vùng, HPE Aruba

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác

Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và huấn luyện An ninh mạng CSO

Ông Nguyễn Việt Hùng

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

Ông Trần Đức Sự

Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

Ông Andy Leung

Giám đốc giải pháp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Juniper Networks

Ông Phạm Việt Cường

Kỹ sư giải pháp, Arbor Networks Việt Nam

Ông Anton Canisious

Quản lý cấp cao- Chương trình SAM, Microsoft Việt Nam

Ông Ngô Quang Huy

Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Trần Quang Hưng

Security Expert, Authority of Information Security, Ministry of Information & Communications

Ông Henry Pea

Kỹ sư giải pháp, Tufin Technologies

Ông Peter Soproni

Chuyên gia tư vấn giải pháp, Balabit

Ông Stanley Eu

Giám đốc khu vực, Parasoft SEA

Ông Serge Binet

Đồng sáng lập, Công ty công nghệ Prim’X

Ông Dương Tấn Thành

Kỹ sư giải pháp, Samsung Electronic Vietnam

Ông Trần Minh Quảng

Chuyên gia bảo mật, Viettel

Ông Ngô Việt Khôi

Chuyên gia bảo mật

Ông Ian Simpson

Chuyên gia bảo mật