Đơn vị tài trợ

Đơn vị triển lãm: CISCO SYSTEMS

Gian hàng: 11

Website: https://www.cisco.com

Đơn vị triển lãm: DT Asia Group

Gian hàng: 19+20

Website: https://dtasiagroup.com/vi/

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị triển lãm: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Gian hàng: 1

Website: http://hpe.com

Đơn vị triển lãm: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUAWEI VIỆT NAM

Gian hàng: 17

Website: http://www.huawei.com/vn

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị tài trợ: CÔNG TY TNHH JUNIPER NETWORK VIỆT NAM

Website: http://www.juniper.net

Đơn vị triển lãm: KASPERSKY LAB

Gian hàng: 9

Website: https://www.kaspersky.com

Chi tiết

Chi tiết

 

Đơn vị tài trợ: MICROSOFT VIỆT NAM

Website:https://www.microsoft.com/vi-vn/

Đơn vị triển lãm: CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

Gian hàng: 4

Website: http://netnam.vn

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị triển lãm: NETSCOUT ARBOR

Gian hàng: 2

Website: https://www.netscout.com/arbor

Đơn vị triển lãm: NOVICOM

Gian hàng: 3

Website: http://novicom.eu

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị triển lãm: PARASOFT

Gian hàng: 7

Website: https://www.parasoft.com/

Đơn vị triển lãm: RENOVA CLOUD – IMPERVA

Gian hàng: 6

Website: https://renovacloud.com/

Chi tiết

Chi tiết

Đơn vị triển lãm: TUFIN

Gian hàng: 10

Website: http://tufin.com/

Đơn vị triển lãm: CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA

Gian hàng:12

Website: http://samsung.com/

Chi tiết

Chi tiết

 

Đơn vị triển lãm: VERINT SYSTEMS LTD.

Gian hàng: 5

Website: http://www.verint.com/

Đơn vị tài trợ: Tập đoàn MK

Website: https://mk.com.vn/

Chi tiết