Lý do nên tài trợ

LÝ DO NÊN TÀI TRỢ?

Mong muốn nâng cao nhận diện thương hiệu, tạo dựng quan hệ và kết nối với đối tác cũng như khách hàng mục tiêu?
Tham dự ngay sự kiện:

HỘI THẢO – TRIỂN LÃM QUỐC GIA VỀ
AN NINH BẢO MẬT (SECURITY WORLD 2018)

để tìm kiếm cơ hội phát triển, xây dựng niềm tin và thiết lập quan hệ đối tác với các lãnh đạo đầu ngành cùng khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực an ninh bảo mật

>> Chi tiết

KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

THAM GIA NGAY!

Đăng ký tài trợ & diễn giả
Cô Trang Bùi
Quản lý sự kiện
Cố định: 024 39 33 56 11 máy lẻ 18
Di động: 0906 272 575
Email: trang_bui@idg.com.vn

Đăng ký tham dự
Cô Hồng Nguyễn

Phụ trách khách tham dự
Cố định: 024 39 33 56 11 máy lẻ 27
Di động: 0973 466 428
Email: hong_nguyen@idg.com.vn