Lý do nên tham dự sự kiện

MONG MUỐN GIAO LƯU, TRAO ĐỔI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CŨNG NHƯ CẬP NHẬT NHỮNG XU HƯỚNG MỚI NHẤT TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN?

Hãy tham gia ngay Hội Thảo – Triển Lãm quốc gia về An ninh Bảo mật 2018 – Sự kiện đáng chú ý nhất trong năm để có cơ hội:

   CẬP NHẬT VÀ ĐÁNH GIÁ tình hình bảo mật, an ninh thông tin tại Việt Nam cùng các xu hướng công nghệ bảo mật tiên tiến trên thế giới.

   KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM các giải pháp công nghệ bảo mật tiên tiến, hiện đại nhằm tối ưu hóa hệ thống bảo mật, bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu cá nhân, tổ chức.

   GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP cùng các chuyên gia đầu ngành về CNTT trong môi trường tương tác cao mang lại cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng.

NỘI DUNG THẢO LUẬN NỔI BẬT

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đăng ký Tham dự

Đăng ký tham dự
 Cô Hồng Nguyễn

 Phụ trách khách tham dự
 
Cố định: 024 39 33 56 11 máy lẻ 27
 Di động: 0973 466 428
 Email: hong_nguyen@idg.com.vn