Ông Anton Canisious

Quản lý cấp cao- Chương trình SAM, Microsoft Việt Nam

Ông Anton Canisious

Quản lý cấp cao- Chương trình SAM, Microsoft Việt Nam

Biography

Anton làm việc tại Microsoft với tư cách là Trưởng phòng Quản lý Tài sản Phần mềm, chịu trách nhiệm về khối Khách hàng Doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT từ phát triển phần mềm, tư vấn, quản lý dự án, bán giải pháp cho đến cấp giấy phép và giải quyết việc tuân thủ sử dụng phần mềm các thị trường Đông Nam Á. Ông đã làm việc tại Microsoft khu vực Châu Á trong suốt 12 năm qua và trước đó là chuyên gia tư vấn CNTT của PricewaterhouseCoopers.

Ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc giảm thiểu các rủi ro về an ninh mạng và các cuộc tấn công phần mềm độc hại thông qua các cam kết của mình trong việc thúc đẩy thực tiễn Quản lý Tài sản Phần mềm theo ISO 19770-1 ở Việt Nam.

Ông mang quốc tịch Sri Lanka và có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, bằng cử nhân CNTT và Marketing từ Anh.

Chủ đề bài nói :

An ninh mạng