Ông Đỗ Ngọc Duy Trác

Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và huấn luyện An ninh mạng CSO

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác

Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và huấn luyện An ninh mạng CSO

Biography

Chủ đề :

Các nguy cơ từ hoạt động thu thập và khai thác dữ liệu lớn (Big data) của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam