Ông Dương Tấn Thành

Kỹ sư giải pháp, Samsung Electronic Vietnam

Ông Dương Tấn Thành

Kỹ sư giải pháp, Samsung Electronic Vietnam

Biography

Trước khi gia nhập Samsung, Ông Thanh công tác tại IBM Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, Ông làm việc tại HPT Việt Nam ở vị trí Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Mạng và Bảo mật. Sau đó chuyển sang IBM, giữ chức vụ Chuyên gia Tư vấn Hạ tầng Doanh nghiệp trong 7 năm. Với niềm đam mê về CNTT và di động, Ông Thanh sau đó gia nhập Samsung năm 2017, làm việc tại Samsung B2B với vai trò Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp

Chủ đề bài nói :

Giải pháp Samsung WLAN cho doanh nghiệp

Theo số liệu của Gartner đến năm 2017 toàn thế giới có khoảng 1.2 tỷ thiết bị di động kết nối wireless trong môi trường doanh nghiệp và trong doanh nghiệp sẽ có 100% vùng phủ sóng wireless đạt tới 48%.

Nắm bắt xu thế đó, giải pháp Samsung WLAN là giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp với việc tích hợp các tính năng vào thiết bị của mình như WLAN, Voice, WIPS và IoT. Access Point Controller có khả năng quản lý lên tới 3000 access points trong môi trường doanh nghiệp.

Samsung WLAN tích hợp sẵn chức năng bảo mật luồng dữ liệu giúp doanh nghiệp thuận tiện và tăng hiệu năng của kinh doanh trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật cho doanh nghiệp