Ông Henry Pea

Kỹ sư giải pháp, Tufin Technologies

Ông Henry Pea

Kỹ sư giải pháp, Tufin Technologies

Biography

Henry Pea hiện là Giám đốc Sales Enineering của Tufin Technologies, chịu trách nhiệm trên thị trường châu Á. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng và bảo mật với những kiến thức chuyên sâu về giải pháp tường lửa và giám sát mạng.

Chủ đề bài nói

Giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự linh hoạt, bảo mật trong hoạt động kinh doanh thông qua tự động hoá

Trong bài trình bày, diễn giả sẽ cùng trao đổi về những thách thức các chuyên gia bảo mật mạng đang phải đối mặt và cách thức các tổ chức có thể áp dụng một mô hình đơn giản để nâng cao bảo mật, đồng thời cùng lúc tự động hóa quy trình thay đổi trong tổ chức. Thay đổi tự động là xu hướng mới có thể giúp các doanh nghiệp tổ chức giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính linh hoạt trong các chính sách