Ông Ian Simpson

Chuyên gia bảo mật

Ông Ian Simpson

Chuyên gia bảo mật

Biography

Ông Ian Simpson là chuyên gia giàu kinh nghiệm về Bảo mật, Quản trị rủi ro và tuân thủ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực CNTT và hơn 18 năm trong lĩnh vực bảo mật, rủi ro ở cả vai trò vận hành và tư vấn, Ông nhận thấy rằng các nhu cầu về kiểm soát an ninh và các khuôn khổ cần phải vừa thực tế lại vừa phải gắn với nguy cơ rủi ro và những động lực kinh doanh.

Với tư cách là một thành viên của SACA (Hiệp hộị Kiểm tra và kiểm soát các hệ thống thông tin), Ông còn được cấp hai chứng chỉ CGEIT (Chứng chỉ quản trị công nghệ thông tin doanh nghiệp) và CISM (Chứng chỉ giám đốc quản lý bảo mật thông tin).
Ngoài ra, Ông còn có chứng chỉ SANS GSEC và được chứng nhận là một Kiểm toán viên trưởng trong Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin ISO 27001: 2013.

Kinh nghiệm làm việc
Ông Ian có kinh nghiệm rộng khắp trong vai trò Quản trị, Rủi ro, Tuân thủ và An ninh Bảo mật (vận hành và tư vấn), trong đó bao gồm 3 năm rưỡi làm việc tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tại Hà Nội, Việt Nam cho Ngân hàng Commonwealth của Úc.
Trước khi gia nhập VIB, Ông đã có nhiều vai trò Vận hành, Kiểm toán, Phục hồi sau thảm họa, Tư vấn và Tuân thủ ở Úc và Anh, bao gồm 7 năm làm việc tại Ngân hàng Tây Úc/ Ngân hàng Khối thịnh vượng chung của Úc.
Năm 2015, Ông Ian thành lập một công ty về Dịch vụ An ninh Thông tin cung cấp dịch vụ đảm bảo, đào tạo và tư vấn cho khách hàng Việt Nam. Công ty này đã hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn TCI để “nâng tầm” chất lượng dịch vụ khách hàng xuyên suốt toàn bộ hệ thống bảo mật và quản lý.

Bằng cấp/Chứng chỉ
Thạc Sĩ về Hệ Thống Thông Tin và Bảo Mật (Đại học Charles Sturt)
Chứng nhận Quản trị Doanh nghiệp CNTT (ISACA)
Chứng nhận Quản lý An ninh Thông tin (ISACA)
Chứng chỉ GIAC Security Essentials (GSEC) (Học Viện SANS)
ISO 27001: 2013 Kiểm toán viên trưởng