Ông Mika Lauhde

Phó Chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và Quan hệ đối ngoại, Huawei Technologies

Ông Mika Lauhde

Phó Chủ tịch toàn cầu về An ninh mạng và Quan hệ đối ngoại, Huawei Technologies

Biography

Ông Mika Laude hiện là Phó Chủ tịch An ninh mạng & Bảo mật, Ban Đối ngoại toàn cầu. Ông làm việc trong nhóm PR để hiểu rõ hơn và mang đến những góc nhìn sâu sắc về an ninh mạng và chính sách bảo mật trong chính phủ, góc nhìn công dân, công nghệ, tình hình và xu hướng.
Ông Mika có kinh nghiệm sâu rộng về an ninh mạng và các vấn đề liên quan đến chính phủ tại châu Âu và Mỹ. Hiện tại Ông là thành viên của ENISA (Cơ quan An ninh thông tin & Mạng châu Âu), Permanent Stakeholder Group và EUROPOL (Tổ chức Cảnh sát châu Âu), Cố vấn An ninh bảo mật, thành viên cao cấp, Đại học Maastricht, Trung tâm Bảo vệ dữ liệ & An ninh mạng.
Thành viên của ENISA (Cơ quan An ninh thông tin & Mạng châu Âu) PSG (2009 – hiện tại)
Thành viên EUROPOL (2016 – hiện tại)
Chuyên gia Bảo mật của Europol (2015 – hiện tại)
Cố vấn An ninh bảo mật, thành viên cao cấp, Đại học Maastricht, Trung tâm Bảo vệ dữ liệ & An ninh mạng
Thành viên Đội đặc nhiện Crypto châu Âu, ĐH Loueven (2014 – 2017)
Thành viên sáng lập, thành viên Ban chỉ đạo của TDL (Trust in Digital Life) (2010 – 2013 ) (một phần của Chiến lược An ninh mạng châu Âu 2013)
Thành viên của ủy ban cố vấn an ninh Chính phủ EU RISEPTIS, báo cáo với Ủy ban Redding), (2007-2009)
Thành viên Ban cố vấn an ninh CNTT-TT của Chính phủ Phần Lan (2007 – 2010)
Thành viên của nhóm bảo vệ cơ sở hạ tầng chính phủ Anh CPNI (2005 – 2009)

Chủ đề bài nói :

Nguy cơ an toàn, ninh mạng từ hệ thống IoT và các dự báo cho Việt Nam