Ông Ngô Việt Khôi

Chuyên gia bảo mật

Ông Ngô Việt Khôi

Chuyên gia bảo mật

Biography

Với 25 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, ông Ngô Việt Khôi là một diễn giả có uy tín trong các hoạt động CNTT cộng đồng và đặc biệt là lĩnh vực An toàn thông tin.
Trên cương vị giám đốc Trend Micro Vietnam, trong nhiều năm qua ông đã có nhiều đóng góp đáng kể vào việc phổ biến các kinh nghiệm thuộc các chủ đề nóng về an toàn thông tin như việc về triển khai chính sách an toàn thông tin mạng, bảo mật cho ảo hóa và điện toán đám mây, phòng chống và phát hiện tấn công có chủ đích (APT)…
Với tầm nhìn tổng quan về An toàn thông tin trong doanh nghiệp, ông đã và đang thúc đẩy nâng cao nhận thức về an toàn thông tin của cộng đồng nói chung và an toàn thông tin cho điện toán đám mây nói riêng, không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào việc đầu tư giải pháp. Đóng góp này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh An ninh thông tin đáng quan ngại và ngân sách dành cho An ninh thông tin đang bị hạn chế.
Từ tháng 8/2015, ông đã tham gia sáng lập Cloud Security Alliance – Vietnam Chapter để chủ động đón đầu làn sóng điện toán đám mây sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới. Hiện ông đang phụ trách mảng truyền thông của CSA Việt Nam.

Chủ đề bài nói:

Con người – mắt xích yếu nhất trong An ninh thông tin doanh nghiệp