Ông Nguyễn Thanh Hải

Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Hải

Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Ông Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1960. Ông tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông, đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng MBA.

Ông đã công tác trong quân đội, công ty viễn thông quốc tế, Vụ Chính sách, tổng cục Bưu điện, Vụ Viễn thông Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó giám đốc VNCERT, Cục Trưởng Cục An toàn thông tin.

Chủ đề :

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG SỰ KIỆN