Ông Nguyễn Việt Hùng

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Việt Hùng

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

Biography

TỌA ĐÀM

“HỢP TÁC GIỮA KHỐI CHÍNH PHỦ VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN TRONG PHÒNG NGỪA TẤN CÔNG AN NINH MẠNG

Chủ trì: Trung tướng PGS.TS. Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Thành phần tham dự:

  • Lãnh đạo từ Tập đoàn công nghệ Kaspersky, Huawei US, Samsung, HPE
  • Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính