Ông Serge Binet

Đồng sáng lập, Công ty công nghệ Prim’X

Ông Serge Binet

Đồng sáng lập, Công ty công nghệ Prim’X

Biography

Mục tiêu của Prim’X:

Mục tiêu của PRIM’X là giới thiệu một cách thức mới để tích hợp mã hóa trong một tổ chức nhằm bảo vệ tốt hơn các dữ liệu nhạy cảm khỏi bị mất, đánh cắp, tiết lộ và gián điệp kinh tế. Vì những lý do này, các tổ chức cần phải thực hiện một chính sách toàn cầu “Mã hóa mọi thứ, mọi nơi và mọi lúc”

Tầm nhìn của PRIM’X cho mã hóa là phải :

Toàn diện – Đơn giản – Trong suốt – Tự động và Chi phối bởi các chính sách an ninh

Chủ đề bài nói:

Giải pháp mã hoá cấp cao dành cho doanh nghiệp