Ông Trần Minh Quảng

Chuyên gia bảo mật, Viettel

Ông Trần Minh Quảng

Chuyên gia bảo mật, Viettel

Biography

– Trưởng phòng Mã độc và Lỗ hổng phần mềm, Trung tâm An ninh mạng Viettel.

– 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là trong mảng dịch ngược, phân tích mã độc, ứng cứu sự cố an toàn thông tin do mã độc gây ra, nghiên cứu các nhóm tấn công có chủ đích tại Việt Nam.

– Là diễn giả trình bày tại nhiều hội thảo ATTT trong và ngoài nước: TetCon, tradahacking, BootCamp, BotConf (Pháp)

Chủ đề bài nói:

Giải phẫu tấn công APT ở Việt Nam