Trung tướng PGS. TS. Hoàng Phước Thuận

Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Trung tướng PGS. TS. Hoàng Phước Thuận

Cục trưởng, Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Biography

Chủ đề : Tổng quan tình hình an ninh mạng tại Việt Nam năm 2016